01 02 03 04 06

De campus van de kinderen in Malandighi bestaat dit jaar 10 jaar.

Dit wordt op 16 december a.s gevierd, samen met een delegatie uit Denemarken (ICWS, hoofdsponsor van “Children of Durgapur”). De jongste medewerker in de staf is Prakash Karmaker, afgestudeerd wiskundige, die les geeft op het schooltje in Malandighi (de Avilash Academy) en werkt ook op het kantoor. De oudste medewerker is Jhuma Jana, is kok en verzorgt al vanaf 2009 de afdeling keuken.

 

Het schooltje op de campus is weer helemaal opgestart na zware periodes corona-impact. Afgelopen april was er nog een sterke opleving, de derde golf, maar dat is nu voorbij. Enkele kinderen uit de campus met corona zijn dit jaar naar huis gestuurd, maar nu is alles rustig. Naar verwacht zal de nieuwe schoolsessie vanaf april 2023 veel nieuwe studenten opleveren. Op dit moment krijgen 86 kinderen les op het schooltje. Zonder de corona-situatie zouden er waarschijnlijk 200 studenten zijn geweest. Ongeveer de helft zijn kinderen, die vast en intern op de campus wonen, 28 jongens en 14 meisjes. De kinderen, die het schooltje voor dagonderwijs volgen zijn 26 jongens en 18 meisjes. De ouders van de dagscholieren betalen ongeveer 7 euro per maand voor dit dagonderwijs, op andere “privéscholen” elders wordt minimaal 25 euro gevraagd. De voornaamste reden om ook dagscholieren uit het dorp op te nemen is, dat zij samen moeten leren en opgroeien met de vaste, straatarme kinderen uit de campus, die over het algemeen een zeer laag zelfbeeld hebben. Naar school gaan en opgroeien met kinderen van beter gesitueerde ouders lijkt daar verandering in teweeg te brengen. De overige inwonende kinderen op de campus (76)  gaan naar de public school in het dorp. Er zijn nu dus op de campus 118 kinderen inwonend. De bouw en uitbreiding van nieuwe klasjes op de campus is wel gestart, maar deze kunnen voorlopig niet worden afgebouwd, omdat hiervoor simpelweg geen budget meer is. Voor de afbouw is nog 13.000 euro nodig.

 

Groentetuin en zelfvoorziening: Fruitsoorten, zoals mango, guave, banaan, jackfruit, sterappel, kokosnoot en ook rijst worden op de campus zelf gekweekt. En dit gaat volgend jaar zelfs wat extra inkomsten uit verkoop opleveren. Ook groentekweek voldoet voor 30 % aan de behoefte, maar er is nog een budget nodig voor 2 mensen, die op dit stukje land in de campus moeten werken. De kippenfarm levert 40 % van de benodigde eieren. Ook melkproductie wordt op de campus gedaan De kosten hiervan zijn voorlopig hoger dan de opbrengst, maar melk van buitenaf vindt de staf te ongezond voor de kinderen (te giftig, teveel bacteriën). Groenteafval wordt op de campus tot compost verwerkt. Plastic afval wordt gedumpt in een kuil en grotere stukken plastic worden verkocht.

 

De familie Chatterjee is zeer actief in de campus: Sandip is de manager en vrouw Hasi regelt de dagelijkse gang van zaken op de campus en doet dit vrijwillig. Dochter Bertha wil graag verder studeren, maar is voorlopig de komende jaren secretaris op de campus en doet de administratie van inkomsten en uitgaven.

Roosendaal, 12 juli, 2020.

 

Beste sponsors en vrienden van het project in Malandighi.

Eind mei stuurde manager Sandip Chatterjee ons de volgende informatie over de huidige situatie in Malandighi en India in het algemeen.

Zoals ook hier heeft de Corona-crisis in India hard toegeslagen en is het land in lockdown gegaan. Een Corona-crisis, die in India later startte dan hier in Nederland. Maar wel met een snelle toename van besmettingen, waardoor Sandip genoodzaakt werd om 100 kinderen naar huis te sturen, met een zakgeld van 1.500 roepies (20 euro), gesponsord door onze Deense zusterorganisatie ICWS. Het was beter geweest, als die kinderen op de campus hadden kunnen blijven, maar Sandip durfde dat risico niet te nemen, en waarschijnlijk terecht.

In India ging het openbaar vervoer plat, geen treinen of bussen meer, en er ontstond een soort volksverhuizing van 42 miljoen mensen, die werkloos werden (zonder uitkering) en toen wanhopig besloten om te voet naar huis en familie op het platteland te gaan, afhankelijk van water en rijst onderweg, gegeven door omwonenden. Sommigen zijn nóg onderweg: de afstand Kolkata naar het noorden van Bihar is gauw 1.200 km.

De lockdown van mei is vorige week opgehoogd naar een totale lockdown, dwz. dat wijken van Kolkata ook afzonderlijk zijn afgesloten en men de wijk niet meer kan verlaten.

In totaal zijn er op dit moment 49 kinderen, die zijn gebleven op de campus in Malandighi. Ook het twee jaar terug opgestarte schooltje is dicht. Enkele weken terug zijn Sandip en zijn medewerkers ook bezig geweest met geven van noodhulp (rijst en aardappelen) aan de allerarmsten en werklozen uit dorp en omgeving van Malandighi. Dit met toestemming van de Deense organisatie, die het algemeen budget voor de kinderen betaalt.

De kinderen op de campus verblijven ’s morgens een uurtje in de groententuin, wieden het onkruid, zien de natuur groeien en varen ook wel bij de opbrengst.

De groenten en het fruit op de campus zijn uiteraard niet zelfvoorzienend, maar wel educatief. Koksnoten, pompoenen, kalebas, watermeloen, mango, banaan, papaja, zwarte bessen, sterappels, ladies’finger (okra), jackfruit (nangka) en andere bladgroentes. Verder zijn op de campus kippen, eenden, emoes en koeien. De kinderen zijn dol op koeienmelk. Er wordt ook rijst gekweekt, niet voor consumptie, maar om onkruid tegen te gaan. Er wordt wel een soort geurige rijst gekweekt, die in een zoet nagerecht wordt verwerkt.

Sandip vertelt ook, dat deze zomer (die in India in april begint) geen echte zomer is, met minder (moesson) regen en het is ook veel kouder dan anders en alles in het veld groeit langzamer.

Op onze website (zie onderstaande link) zijn ook foto’s te zien, die een beeld geven van de moestuin, de campus, het uitdelen van aardappelen en rijst, etc.

Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we houden U op de hoogte.

Uw voorzitter, Pieter de Nijs.

Via onderstaande link kunt u de foto's bekijken. Door op de door u gekozen foto te klikken, kunt u de foto vergroot weergeven. Door een extra klik wordt de foto extra vergroot.

http://childrenofdurgapur.nl/index.php/fotoboek-2

Copyright © 2023. All Rights Reserved.