01 02 03 04 06

Wilt u Stichting Children of Durgapur steunen?

Uw gift is mogelijk volledig fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op het onderstaande rekeningnummer van de ING Bank:
IBAN: NL42 INGB 0002 3643 18, ten name van Stichting "Children of Durgapur", Roosendaal.
Een uitgebreid accountantsverslag kan aangevraagd worden bij de penningmeester.

Nadere inlichtingen over doneren kunt u verkrijgen bij:
Secretaris: Fons Schillings
Londenring 16 - 5152 NM - Drunen

website: www.childrenofdurgapur.nl
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, dossiernummer 41106287
 
Sponsoring door bedrijven en instellingen
Onderwijspraktijk Harry Janssens heeft het printen van de Nieuwsbrief geheel voor eigen rekening genomen.


Uw gift is mogelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

De Sichting Children of Durgapur is een instelling met een zogenaamde ANBI status, een goede doelen organisatie welke door de belastingdienst officieel wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een periodieke gift aan een ANBI is vanaf 1 januari 2014 volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ( geen minimum of maximaal aftrekbaar bedrag) zonder vastlegging bij de notaris, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:

·         de gift moet worden gedaan aan een instelling met een ANBI status

·         de gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst

·         u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI tot het bedrag zoals  genoemd in de schriftelijke overeenkomst

·         deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn

·         u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling

·         de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

·         de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift

 

Neemt u in de overeenkomst op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt, dan blijft u toch voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Uw gift is dus volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u dus een bepaald percentage terug van de belastingdienst (globaal variërend tussen 32 en 52%). U bepaalt zelf de hoogte van de gift en of u zelf van het voordeel profiteert dan wel het belastingvoordeel mee schenkt.

 

Een en ander is in het volgende voorbeeld uitgewerkt:

 

zonder

met overeenkomst

 

overeen-

     

voordeel

 

komst

 

 

 

meeschenkt

belastingtarief

 

32%

42%

52%

42%

 

 

     

 

aftrekbare gift

0

300

300

300

518

belastingvoordeel

0

96

126

156

218

u betaalt netto

300

204

174

144

300

Het is uiteraard belastingtechnisch ook voordeliger een groter gift uit te smeren over 5 jaren (100% aftrekbaar) dan in één keer te schenken waarbij men te maken krijgt met het drempelinkomen (1% van belastbaar inkomen) en een maximaal aftrekbaar bedrag (10% van belastbaar inkomen).

Daarnaast bereikt u dat de Stichting weet waar ze aan toe zijn omdat vermelde overeenkomst immers voor een periode van 5 jaar een min of meer vaste inkomstenstroom genereert en die is nog steeds hartstikke nodig om ons doel te kunnen bereiken namelijk “kinderen opvangen en kansen te geven op een betere toekomst”. Een afweging daarbij is wellicht het gegeven dat nagenoeg 100% van de sponsorbijdragen gaat naar de kinderen in India.

 

Mocht u interesse hebben dan kunt u onderstaande modelovereenkomst downloaden, invullen en opsturen naar:

 

Secretaris: Fons Schillings
Londenring 16 - 5152 NM - Drunen

Bij voorbaat dank.

Op deze link klikken om de modelovereenkomst te downloaden
 

Copyright © 2023. All Rights Reserved.