01 02 03 04 06

Voor meer informatie

Houdt u ook van kleinschaligheid, minieme overheadkosten,  concrete resultaten?
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang van ons project?

Wilt u ook meedoen? Misschien met uw gezin, familie, school of bedrijf?

Voorzitter:
Pieter de Nijs
Tel. 0165 - 552422

Secretaris:
Fons Schillings
Tel. 0416-373370

Penningmeester:
Ryan van Rijsbergen
Tel. 0623533874

Leden:
Ans Schillings
Tel. 0416 - 373370

Carla de Nijs - Boonen
Tel. 0165 - 552422

Giften t.a.v. Stichting Children of Durgapur:
ING Bank
IBAN: NL42 INGB 0002 3643 18

Copyright © 2023. All Rights Reserved.